אי כיפת הלוחות

לדעתי, זוהי הדרך הטובה ביותר לעבור את מבחן כיפת הלוחות.

בחזרה לטווינסאן
בחזרה לרשימת המפות
בחזרה לתפריט