האי CX

תרשימי האי CX, כפי שמופיעים על השולחן בחדר המתנגדים

בחזרה לזיליש
בחזרה לרשימת המפות
בחזרה לתפריט